top of page

Hva er mest lønnsomt - forebygging eller behandling?


Nå har Anne-Christine og jeg har vært på en tre ukers studietur i USA for blant annet å se på forholdet mellom helse og levealder. Her var vi så heldige å besøke lege Geir Frivold i Loma Linda. Stedet er kjent som en av verdens fem "blå soner". Det som kjennetegner befolkningen i disse blå sonene er at de er friskere og at de har mange flere hundreåringer enn andre steder i verden.

Loma Linda er en liten by ti mil øst for Los Angeles, og majoritieten av befolkningen er adventister. Her finnes et stort universitet og flere sykehus som drives av denne protestantiske kirken. Stedet utmerker seg med en befolkning som er høyt utdannet - slik grunneleggeren Ellen White (se statuen på bildet over) var svært opptatt av. Adventistene er også kjent for å være vegetarianere, og de holder lørdagen (den syvende dagen) hellig. De har sterke sosiale relasjoner og er opptatt av å hjelpe hverandre. Vi kommer tilbake til mer informasjon av hva adventistene har oppdaget når det gjelder livsstil og helse.

Et annet svært interessant møte var med lege Helge Johannessen på Kaiser Permanente Klinikken utenfor Oakland. Kaiser Permanente har nærmere 12 millioner medlemmer og over 200.000 ansatte på sine mange hundre sykehus og klinikker i åtte ulike stater i USA. De omsetter for 65 milliarder dollar i året.

Det som slår en er hvor aktive Kaiser Permnanente er på å drive forebyggende helsearbeid blant sine medlemmer. Det handler om trening, mat, restitusjon og relasjoner. Rundt omkring på sykehusene og friområdene henger det inspirerende plakater med dette budskapet.

Grunnen er jo ganske enkel: Siden helsesystemet deres er bygget på at du betaler inn en forholdsvis høy forsikringssum for å få medisinsk behandling når som helst - så er det svært lønnsomt for Kaiser Permanente at du holder deg friskest mulig og lengst mulig slik at de kan holde kostnadene nede. Det er et vinn-vinn prosjekt for begge parter - både for sykehuset og for sine medlemmer.

I Norge har vi et utrolig godt helsesystem - som skaper stor trygghet for de aller fleste. Men her er situasjonen at hvert enkelt sykehus har sin inntjening basert på innleggelser, behandlinger og operasjoner. Det gjør at sykehusene ikke har den samme "driven" til å drive forebyggende helsearbeid. Og det er vel også slik med andre deler av vårt helsesystem - der behandlerne tjener mest når pasientene stadig kommer på ny konsultasjon.

ET TANKERKORS

I den norske helsevesen-modellene så er det ingen økonomiske incentiver for behandlere i å holde folk friske. Men for staten Norge er det jo absolutt alt å vinne på at innbyggerne er så friske som mulig. Slik at yrkesdeltakelse og produktivitet er høy, samtidig som kostnader til behandling, pleie og omsorg er så lave som mulig. Det er vel dette et bærekraftig samfunn bør være tuftet på?

Så da står vi igjen med to utfordringen:

1) Hvem er den norske modellen mest lønnsom for - samfunnet eller behandlere?

2) Hvordan får du friske mennesker til å investere i å gjøre de gode valg i nåtid - slik at livskvaliteten er best mulig her og nå , og så lenge som mulig i hele livsløpet?

For de fleste av oss er det først når vi opplever plager og sykdom at vi søker hjelp og råd.

VÅR MISSION

Vår mission er å hjelpe de som ønsker å investere i god helse og et godt livsløp; Hvordan vi kan holde oss friske lengst mulig med helt naturlig virkemidler - som mat, aktivitet, restitusjon og gode relasjoner. Vi tror at det å skape gode vaner og gode miljøer, også skaper gode ringvirkninger til de som er rundt oss - både i familie, arbeidsliv og samfunn.

Dette er noe vi bistår med gjennom våre produkter, bøker, foredrag og persontilpasset veiledning.

Siste Innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
bottom of page