top of page

Jakten på den ene årsaken kan ofte "føre vill"


Vi jakter ofte på den ene forklaringen. Gåten som kan løse alt. Eller medisinen som fikser alt. Det meste i livet handler ikke om èn forklaring. Det gjelder i idretten. Det gjelder i arbeidslivet. Det gjelder i livet generelt. Skal du bli verdensmester på ski må du trene svært godt, ha de beste skiene og et godt støtteapparat. Det er svært vanskelig å vinne alene og kun på talent.

Det gjelder også våre sykdommer. Enten det er kreft, demens, ME eller noen av våre moderne livsstilssykdommer. Det er gjerne ikke kun èn årsak. Det kan være det. Men det er svært sjeldent. Det er gjerne multifaktorielle årsaksmekanismer.

«Det store paradokset i vår tid er at man gjerne vil lene seg til alle mulige tester og prøver – i stedet for selv å gjøre noen viktige grep i livet», sier Anne-Christine Markset som har startet en ny prakis i Slemdalsveien 70 på Vinderen.

SVÆRT OFTE FINNER MAN IKKE NOE GALT

«I jakten på den ene forklaringen blir man ofte blind for helhetsforståelsen», skriver også Lina Linnestad, spesialist i allmennmedisin i Dagens Medisin torsdag 22. november 2018.

«Når man har smerter, føler seg unormalt utmattet eller kjenner at kroppen på en annen måte ikke virker som den skal, er det naturlig å søke etter årsak og behandling for dette. Man starter gjerne hos fastlegen», skriver Linnestad som selv er fastlege i Vestby og militærlege i Oslo.

«Svært ofte finner man ikke noe galt, og rett som det er finner man noe avvik uten at dette kan forklare symptomene. Lett avvikende funn kan føre til videre utredninger, som mange ganger resulterer i flere spørsmål enn det gir svar», skriver Linnestad i Dagens Medisin.

BEHOV FOR FORKLARINGER SOM GIR MENING

Vi har alle et behov for å finne forklaringer som gir mening. Det er også en av legens viktigste oppgaver. Likevel kan vi gå oss vill i jungelen av årsakssammenhenger og forenkling av sykdomsmodeller. Det gjelder for både pasienter og leger. Vi vil så gjerne kunne definere sykdomssymptomene i klare grupper og plassere dem i et «organisasjonskart». Men det er ikke sikkert at organisasjonskartet på det bestemte sykdomsbildet stemmer med virkeligheten.

«Mange tilstander preges av et blandingsbilde av psykiske og fysiske symptomer. Særlig gjelder dette symptombilder som har utviklet seg av langvarig stress og psykiske belastninger. Disse tilstandene innebærer ofte påviselige, fysiske forandringer i kroppen, og de medfører trolig betydelig økt risiko for en rekke somatiske sykdommer. Funnene kan mislede både pasient og lege til å fokusere på disse slik at helhetsbildet drukner. Å fokusere på enkle, fysiske forklaringer kjennes ofte ufarlig, er som regel mindre tidkrevende – og gir håp om enkle løsninger», skriver spesialisten i allmennmedisin Linne Linnestad.

IKKE TID TIL Å FORKLARE DE DYPERE SAMMEHENGENE

Hun peker på at det i en travel hverdag ofte er umulig å skulle sette av tid til den lange, innfløkte samtalen som gir grunnlag for en bredere forståelse av den enkeltes helsetilstand. Der og da blir det tidsbesparende for legen å henvise til andre undersøkelser fremfor å bruke tid på å forklare pasienten de dypere sammenhengene. Dette virker også veldig fristende for pasienten fordi hun eller han da føler seg sett, forstått og ivaretatt.

Likevel er det kanskje det motsatte som skjer? Det blir kun små brannslukninger på et større bål som fortsetter å brenne. Man har ikke funnet rot-årsakene. Stadige utredninger bidrar gjerne til at man formidler respekt og anerkjenner pasientens plager, men det utsetter bare behandlingstiden.

GJØR PASIENTEN EN GEDIGEN BJØRNETJENESTE

«Jakten etter enkle forklaringer blir ofte en gedigen bjørnetjeneste for pasienten, der man risikerer å overdiagnostisere og overbehandle på ville veier – uten å oppnå helsegevinst», sier Lina Linnestad. «For hvert patologisk svar som kanskje er irrelevant, smører man seg inn i et virvar av forklaringsmodeller, tiltak og nye undersøkelser. Disse kan bidra til at man fjerner seg lengre og lengre fra det som egentlig er årsaken til plagene.»

DR MARKSET CONSULTING

Denne problemstillingen og disse spørsmålene som lege Lina Linnestad stiller - om mer tid til samtale mellom klient og lege, er grunnen til at Anne-Christine Markset (lege og spesialist i arbeidsmedisin) har åpnet Dr Markset Consulting, på Vinderen i Oslo. Dr Markset mener at årsakene til sykdomsbildet ofte er mer sammensatt enn det klienten tror. Hun fremholder at det er klienten selv som best kan finne svarene for eget liv og som kan få til virkninger som varer. Men de fleste har behov for veiledning i en slik prosess. Gjennom samtale og kartlegging av livet – både omkring ens relasjoner, aktiviteter, restitusjon og kosthold, får man en større og mer helhetlig forståelse. Da er det også lettere å finne gode løsninger. Det er gjennom å gjøre ulike grep i hverdagen at man kan bygge god helse.

LENER SEG TIL ALLE MULIGE TESTER OG PRØVER

«Det store paradokset i vår tid er at man gjerne vil lene seg til alle mulige tester og prøver – i stedet for selv å gjøre noen viktige grep i livet», sier Anne-Christine Markset, og hun fortsetter: «Det å bygge god helse eller bli frisk handler sjelden om kun èn ting. Det handler om flere forhold som påvirker hverandre, om alt fra å takle stress, ha givende relasjoner, få god søvn og å spise mat som nærer kropp og sinn. Når det gjelder det siste omkring kosthold, er det nok mange som tror at de gjør mye riktig, men det viser seg at mange har mye å gå på her – med helt enkle grep. Med stadig mer viten om hva våre «gode venner», tarmbakteriene, utretter for oss, skjønner vi at også livet i tarmen har svært stor innvirkning på helsen vår. Den gode nyheten er at det er mye vi kan gjøre på enkelt vis og for en svært rimelig penge.»

ØKE KUNNSKAPEN OM SAMMENHENGER I EGET LIV

«Det er jo et også paradoks at vi kan betale store summer for ulike tester eller betale mange tusenlapper for en bilservice, mens det å investere i egen helse ikke har samme prioritet,» sier dr. Markset. «Det å øke kunnskapen om sammenhenger i eget liv og bli bevisst i hva du selv kan gjøre i hverdagen – sammen med en fagperson som kan gi deg god veiledning – kan gjøre en stor forskjell i hvordan du har det. Livet må vi tross alt ta ansvaret for selv. Og det kan være gull verdt å bruke litt tid og litt penger på å bygge god helse og et godt liv.»

www.drmarkset.no

Mobil: 95229904

Siste Innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
bottom of page