top of page

relasjon

«Menneske er menneskets største glede», står det i Håvamål. Relasjoner er også viktig kilde til helse. Gode relasjoner er som vannet. Uten relasjoner og kjærlighet dør noe i oss. Vi tørker ut.

Ordet person kommer av det latinske ordet «sonare» som betyr lyd.  Per-sonare betyr via lyd. Våre beste øyeblikk er å være sammen med noen det klinger noe godt i gjennom. Eller å være i godt selskap med god prat og god latter. Eller der noen gir deg et smil eller viser deg et vennlig kroppsspråk.

Negative ord eller negative relasjoner – over lang tid -  får oss til å forvitre, stivne eller å bli forstenet. Du har sikkert kjent på det selv. Vi stenger liksom for vannet. Uten relasjoner og de gode ordene visner noe i vårt indre.

I bøkene Lev vel og Levekraft forteller jeg om personintoleranse eller relasjonsallergi. Dette kan oppstå i forhold til personer du har anstrengt forhold til, men også over for personer som har hatt en dominerende funksjon overfor for deg i lengre tid – men ikke bare der. Denne form for allergi kan paradoksalt nok oppstå mot dine nærmeste og dem du er mest glad i. Du får plutselig for mye av disse personene, og da omdannes ord og relasjoner til en negativ kjemi i din kropp. Personen blir som et «allergen».

bottom of page