top of page

Vi styrker teamet med en lege


Årets store nyhet fra oss er at Anne-Christine Markset begynner å jobbe i familiefirmaet Levekraft as. Fra april vil hun vie sin arbeidskapasitet fullt og helt for Levekraft, og sammen vil vi utvikle Marksets produkter og 4 Basics modellen videre.

Anne-Christine er utdannet lege (Universitetet i Oslo, 1986) og er spesialist i arbeidsmedisin. Hun har over 25 års erfaring i helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrifter, spesielt i kunnskaps- og kompetansebedrifter. Her har hun veiledet både ledere og ansatte i gode valg - så vel helsemessig som arbeidsmessig. Hun brenner for hvordan man legger forholdene til rette for et godt liv - både i arbeid og fritid. Hun kommer nå fra stillingen som operativ leder for Allmennmedisin og Legevakt på Volvat Medisinske Senter, Majorstuen.

Vi vil benytte 4Basics-modellen både i individuell veiledning og på familie/ gruppenivå. Dette vil vi gjøre både gjennom foredrag, bøker og konsultasjoner. Vi har troen på individualisert og personrettet veiledning. Legekunst er å kunne se den enkeltes behov.

Vi vil også promotere Marksets produkter som helsefremmende mat, både nasjonalt og internasjonalt. Basert på tradisjoner, erfaringer og dagens kunnskap vil vi utvide assortimentet vårt.

Når Anne-Christine nå kommer med i teamet,vil vi kunne jobbe enda bedre og bredere for våre hjertesaker; god helse og godt liv.

Siste Innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
bottom of page