top of page

Hvordan trene hjernen?


Det var Odd Jørgensen, min dyktige illustratør for boka «GODT LIV» på 76 år, som stilte meg dette spørsmålet. Han hadde selv den siste tiden ofte fått dette spørsmålet - da han var ute og holdt foredrag om bokas tema «9 enkle grep» for et godt liv: "Er det noe vi kan gjøre for å få en bedre hjernehelse?"

Som alt annet – så er grunnregelen: «If you don’t use it, you loose it.» Det du ikke bruker, mister du!

Det betyr at du må utsette hjernen din for situasjoner hvor den blir brukt! Hvis du alltid bruker GPS-en, så blir orienteringsevnen din lat. Disse hjernecellene og dens «muskler» svinner hen. Det samme gjør all kunnskap som du ikke må tilkjempe deg gjennom arbeid, lesing, skriving, lytting og memorering.

Det å alltid velge den minste motstands vei er komfortabelt, men det er ikke nødvendigvis byggende. «Velg en livsstil som gir hjernen trening», sier Kaja Nordengen, forfatteren av Hjernen er stjernen.

Gå nye stier, prøv nye veier. Gå en annen vei hjem. Nye inntrykk skaper nye nervebaner. Bruk av og til venstre hånden, der du bruker høyrehånden, for eksempel når du spiser frokost eller pusser tennene. Det er ikke først og fremst musklene i hånden du trener, men du trener områdene i hjernen som har ansvaret for at hånden din gjør det som tanken din ber deg om.

Lær deg nye steder, spill, språk eller få deg nye hobbyer hvor du bruker både kroppen og hjernen. Diagonale øvelser som å gå, gå på ski, danse eller løpe orientering, skaper mange nye koblinger i hjernen. Fysisk utholdenhetstrening skaper også flere hjerneceller i hippocampus der hukommelse og læring, men også minne om plassering av gjenstander og personer sitter. Dessuten vil blodbanene til hjernen øke gjennom kondisjonstrening. Det gir selvfølgelig en friskere og mer vital hjerne.

Hjernen har også behov for hvile. Derfor er søvn så viktig. Eller å finne sine pusterom. Det renser og lader opp hjernen.

DEMEMS OG ALZHEIMERS

Odd Jørgensen fortalte at bakgrunnen for disse spørsmålene var at mange var redd for å utvikle demens eller Alzheimers. Kan det være mulig å forsinke denne sykdommen eller øke livskvaliteten for de som allerede har fått en slik diagnose? Mange har inntil nylig tenkt at det er lite en lege kan gjøre utover det å stille diagnosen og gi symptomlindrende behandling, og at sykdommen skyldes uheldige gener.

Sunnhetsbladet til Adventistene har intervjuet Dean og Ayesha Sherzai som har skrevet boken «The Alzheimers Solution». De arbeider som nevrologer på Brain Health and Alzheimers Program ved Loma Linda Medical Center i California. De mener at det er mulig å redusere risikoen for å få Alzheimers med 90%. Den delen av befolkningen som har en sterk genetisk risiko for kognitiv svekkelse, så kan sykdommen potensielt utsettes med ti til femten år, hevder de.

Hvordan er dette mulig? Løsningen og resepten for de aller fleste, er svært enkel, mener ekteparet Sherzai. Og det er:

Sunn mat, passe mosjon, unngå flest mulige kroniske stressfaktorer, tenke positivt og sørge for nok søvn.

Det handler om å endre vaner. En av de viktigste vanene er å endre et høyt sukkerinntak, hvis du har det. Høye blodsukkerverdier og konstant stress er noe av det som gir mest økning av inflammasjoner eller betennelser i kroppen.

Hjernen trenger også nok vann, gode fettstoffer og næringsstoffer gjennom blant annet grønnsaker og gode matvarer. De mener at livsstilen har en avgjørende effekt på hjernens helse, og at livsstilsmedisin er den eneste måten å både unngå og behandle Alzheimers sykdom på.

Vi deler både ekteparet Sherzai og Kaja Nordengens klare svar på hva som gir god hjernehelse. Vårt konsept med 4BASICS bygger på det samme. Det er samhandlingen mellom aktivitet, hvile, relasjoner og kosthold som gir et robust liv og en sterk hjerne.

Siste Innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
bottom of page