top of page

Hva er den beste hjernetreningen?


Vi ville kanskje tro at kryssord og sudoku ville være de beste redskapene for å trene opp hjernen.

Men nei, ingen ting slår mosjon og fysisk aktivitet. Likevel er kryssord og lesning svært nyttige for hjernen. Også skriving, tegning og maling er svært stimulerende for hjernen. Det er flere studier som viser at barn og voksende lærer mer og husker bedre ved bruk av håndskrift enn tastatur. Pen og papir gir hjernen flere knagger for å huske. Håndskriften skaper mer aktivitet i de sensomotoriske hjernecellene. Med penn og papir kombineres tanken med fysiske ferdigheter.

https://forskning.no/barn-og-ungdom-hjernen-ntnu/derfor-blir-barn-smartere-av-a-skrive-for-hand/1742792

En kjent nonnestudie viste at den gruppen av nonner som leste mye og var svært interessert i lære seg nye ting, levde litt lenger enn de nonnene som ikke likte å tilegne seg ny kunnskap.

Det viste seg at de leseglade nonnene hadde flere nervefibre og kontaktpunkter i hjernen da deres hjernen ble forsket på etter deres død.

https://forskning.no/hjernen-sykdommer/slik-blir-hjernen-mer-robust-av-lesing-og-trening/287847

Eller hva med de moderne hjernetrenings-programmene vi finner på internett som Lumosity eller Peak Hjernetrening?

Teorien er at kognitiv læring skaper bedre nevroplastisitet i hjernen. Alle typer erfaringer, tankeaktiviteter og ferdigheter hjelper hjernen til å bygge nye «nevro-fibre» i hjernen, også i voksen alder. Slike ferdigheter kan til og med kompensere for strukturelle forandringer i hjernen i forbindelse med aldring.

Tanken er den samme som med fysisk aktivitet og trening - «use it or loose it». Jo, mer vi bruker hjernen, jo mer effektiv blir den. Derfor ville det være naturlig å tenke at hjernetreningsspill på nettet øker hjernekapasiteten og våre kognitive ferdigheter. Det som er sikkert, er at vi blir bedre til å spille hjernetrenings-spill slik vi blir bedre til å spille andre typer videospill. Et annet spørsmål er om denne type hjernetrening, gjør hjernen bedre trent til å løse vanlige oppgaver i vårt virkelige liv. Eller om de bidrar til å øke vår kognitive reserve? Eller om vi utsetter utviklingen av demens? Dette er forskere svært i tvil om. Derfor fikk også et av verdens største hjernetreningsprogrammer to millioner dollar i bot for å drive med villedende markedsføring. https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2016/01/lumosity-pay-2-million-settle-ftc-deceptive-advertising-charges


Nå er verken hjernetreningsspill på nettet ødeleggende eller bortkastet, foruten at vi hjelper næringen som står bak disse spillene med å utvikle nye spill. Det kan derimot være vel så effektivt å lære seg et nytt språk, ta opp en ny hobby eller møte nye mennesker. Eller lære seg å spille et nytt instrument.

Poenget er ikke at det er et enten eller. All aktivitet enten det er fysisk, åndelig, relasjonelt eller intellektuell stimulerer hjernens og kroppens celler.

Fire sikre vinnere for å redusere risikofaktorene for å utvikle demens, men også å opprette en god kognitiv reserve er: Gå mer, les mer og lær mer! Og spis sunt!

Comments


Siste Innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
bottom of page